Miljøpolitik

  1. BOLL-BILER ønsker, med respekt for virksomhedens betydning og placering i lokalsamfundet, at forebygge forurening ved bl.a. at perfektionere sortering, håndtering og behandling af farligt og ufarligt affald fra driften.
  2. BOLL-BILER vil vedvarende, og ud fra opstillede mål, arbejde på at nedbringe virksomhedens miljøbelastninger og ressourceforbrug.
  3. BOLL-BILER vil rationalisere anvendelsen af kemiske hjælpestoffer til det absolut nødvendige. Vi vil løbende vurdere alle kemiske hjælpestoffers effekt på mennesker og miljø og lade resultatet indgå i vores valg af kemi portefølje.
  4. BOLL-BILER vil via intern uddannelse og træning fremme energi- og miljøbevidstheden blandt medarbejderne samt sikre den nødvendige viden på områderne.
  5. BOLL-BILER vil foretage miljø- og energimæssige konsekvensvurderinger i forbindelse med nyinvesteringer og/eller større omlægninger af driften.
  6. BOLL-BILER vil løbende forbedre/overvåge og drøfte driftens miljø- og energipåvirkninger.
  7. BOLL-BILER vil overholde bindende forpligtelser fra de tilsynsførende myndigheder og importør.
  8. BOLL-BILER vil offentliggøre sin miljø- og energipolitik og forbedringsmål samt kommunikere åbent med interesserede, herunder bl.a. myndigheder, kunder og leverandører, i alle spørgsmål.

BOLL-BILER ønsker at fremstå som en miljø- og energibevidst virksomhed, som aktivt og engageret arbejder med at nedbringe miljøbelastningerne fra driften udfra certificering DS / EN ISO 14001:2015